Fondutbud

Samuelsson Kapitalförvaltning har genom partnerskap med Garantum Fondkommission tillgång till en av nordens största plattformar för rådgivet sparande. Det ger Samuelsson Kapitalförvaltning möjligheten att erbjuda utvalda fonder från över 40 fondförvaltare, både svenska och globala där det totala antalet fonder som erbjuds är ca 130 st. Dessa fonder är noga utvalda efter en urvalsprocess för att kvalitetssäkra möjlighet till avkastning men även övriga mått som tex. hållbarhet. Detta är en pågående process där Garantum löpande säkerställer att fonden lever upp till de högt ställda kraven som Garantum ställer på varje enskild fondförvaltare.


Villkorstyrda Placeringar (Strukturerade produkter)

Globalt sett växer efterfrågan kraftigt från små och stora investerare efter så kallade Strukturerade Produkter. Garantum är inom detta tillgångsslag den största aktören i Norden. Inom denna typ av förvaltning erbjuder Garantum investeringsalternativ i de flesta riskklasser löpande.

Historisk Avkastning Strukturerade Produkter

Vill du ta del av den historiska avkastningen på Garantums Strukturerade produkter?

Läs mer här

För att nå djupare förståelse för den redovisade historiska avkastningen kontakta Samuelsson Kapitalförvaltning AB.


Samuelsson Kapitalförvaltning AB erbjuder


 Liv & försäkring

  • Tjänstepensionslösningar för anställda
  • Specialdesignade pensionslösningar för ledningsgrupper/nyckelpersoner
  • Depåförsäkringar Pensionsförsäkringar Kapitalförsäkringar
  • Pensionsstiftelser
  • Direktpension i företag

Investeringsrådgivning

  • Aktiefonder
  • Räntefonder
  • Strukturerade produkter
  • Företagsobligationer
  • Hedgefonder

Prisad internationellt

Vill du se de internationella priser Garantum mottagit historiskt för deras förmåga att skapa avkastning men även andra värden för de kunder som investerat i villkorstyrda placeringar (strukturerade produkter).

Läs mer här


Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar om någon av våra tjänster?

Kontakta oss