Vår ambition

Ambitionen med Samuelsson Kapitalförvaltning är att attrahera seniora medarbetare som har lång erfarenhet och stor förmåga att hantera privat och företagskunder med högsta kvalitet. Bolaget arbetar efter en modell som bygger på en schemalagd uppföljning med syfte att löpande väga befintliga innehav mot rådande syn på marknaden. Samuelsson Kapitalförvaltning har alltid en uppfattning om marknaden tack vare analys från marknadens ledande analyskällor. Detta skapar goda förutsättningar för att nå uppsatta mål till rätt risk.


Vår modell

Modellen har utvecklats under lång tid och syftar till att skapa en hanterbar översikt över kundens hela, eller utvalda delar, engagemang av pensioner och/eller kapitalplaceringar.

Vårt sätt att arbeta ger löpande nya referenskunder tack vare hög kundnöjdhet hos befintliga kunder.


Referenser

Huvuddelen av Samuelsson Kapital privat och företagskunder har tillkommit genom att vi kontaktas på rekommendation från befintliga kunder. Detta ansvar axlar vi med stor ödmjukhet och respekt.

Rickard har under lång tid gett mig heltäckande rådgivning både kring min förvaltning i bolaget och privat. Jag har dessutom haft stor nytta av hans nätverk för skatt och juridiska frågor. Avkastningen på min lösningar har varit i linje med våra uppsatta mål. Jag har stort förtroende för Rickard och rekommenderar honom gärna som rådgivare till andra.

Johan Sjöhag, Ägare Eriksson & Sjöhag, kund sedan år 2011