Samuelsson Kapitalförvaltning är noga med att skydda din integritet och dina enskilda
rättigheter genom en trygg och säker hantering av personuppgifter. 

Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation) – Dataskyddsförordningen och har en dataskyddspolicy.

Policyn syftar till att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet och att all vår
personuppgiftsbehandling lever upp till de lagar och regler som gäller för personliga
integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som
är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.


Frågor gällande vår dataskyddspolicy går bra att ställa till GDPR@samuelssonkapital.se