PRIVATKUND

FÖR PRIVATKUND

Samuelsson Kapitalförvaltning kan erbjuda privatpersoner hjälp med pensioner samt privata kapitalplaceringar. Utifrån de aktuella förutsättningarna analyserar vi, ger förslag och finansiella råd som är anpassade efter inställning till risk och målavkastning i förhållande till rådande marknadsläge.

Privatkunder erbjuds:

 

• Tillgång till en senior licensierad rådgivare med lång erfarenhet.

 

• Ett av marknadens bästa systemstöd som underlättar uppföljning,
administration och deklaration.

 

• Möjlighet till stöd vid deklaration.

 

• Möjlighet till jurist och skattekonsult med särskild inriktning mot kapitalförvaltning.

 

• Individuellt utformad uppföljningsplan relevant för ditt engagemang.

 

• Tillgång till löpande marknadsanalys.

 

• Pensionsplanering inklusive uttagsplanering till optimerad beskattning.

 

 

Telefon: 070-772 80 44

Adress: Västra Trädgårdsgatan 15

111 53  Stockholm

Samuelsson Kapital AB

Org nr 559221-0172

info@samuelssonkapital.se