FÖRETAGSKUND

FÖR FÖRETAG

Samuelsson Kapitalförvaltning kan erbjuda företagare hjälp med likviditets- och pensionsförvaltning. Tillsammans gör vi en effektiv genomgång av bolagets ekonomiska situation där fokus ligger på bolagets behov och framtidsplaner. Utifrån det analyserar vi, ger förslag och finansiella råd som är unika för varje företag där stor hänsyn alltid tas till bolagets förutsättningar i skatteperspektiv.

 

 

Företagskunder erbjuds:

 

• Tillgång till en senior licensierad rådgivare med lång erfarenhet.

 

• Ett av marknadens bästa systemstöd som underlättar uppföljning,
administration och deklaration.

 

• Individuell sparstrategi med inriktning på beskattning.

 

• Möjlighet till jurist och skattekonsult med särskild inriktning mot kapitalförvaltning.

 

• Individuellt utformad uppföljningsplan relevant för ditt engagemang.

 

• Tillgång till löpande marknadsanalys.

 

• Pensionsplanering inklusive uttagsplanering till optimerad beskattning.

 

 

Telefon: 070-772 80 44

Adress: Västra Trädgårdsgatan 15

111 53  Stockholm

Samuelsson Kapital AB

Org nr 559221-0172

info@samuelssonkapital.se